Registrace

Snadná registrace

Nebo

*
*
*

Na emailovou adresu vám pošleme potvrzení o registraci. Email zároveň slouží jako přihlašovací jméno. Přihlášení je možné až po potvrzení.

*
*
*

Pravidla

 1. Provozovatelem zpravodajského portálu iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, IČO: 45313351.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek iDNES.cz a služeb iDNES.cz se vyžaduje registrace a dodržování zvláštních pravidel. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek iDNES.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 4. Tato registrace není zpoplatněna. 4. Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci či příslušnou službu kdykoliv zrušit či registraci uživatele odmítnout. Uživatel je oprávněn registraci kdykoliv zrušit. Upozorňujeme, že již zveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba zvlášť požádat. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kterýkoliv komentář znepřístupnit, aniž by o tom uživatele informoval.
 5. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.
 6. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.
 7. Při registraci prostřednictvím Facebook a mojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace, pro další podrobnosti navštivte stránky těchto služeb.
 8. V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
 9. U osob mladších 16 let si provozovatel vyhrazuje právo požadovat k provedení registrace souhlas jejich zákonného zástupce či jejich registraci bez dalšího odmítnout.
 10. Registrace není určena osobám mladším než 13 let.
 11. Při poskytnutí nepravdivých údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu stanovenou redakcí.
 12. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.
 14. Uživatel a jakýkoliv jiný návštěvník se zavazuje při návštěvě stránek iDNES.cz dodržovat platné právní předpisy a „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 15. Provozovatel negarantuje funkčnost komentářů.
 16. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
 17. Uživatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat právní předpisy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Další pravidla jsou případně uvedena zde.
 18. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky iDNES.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce, nestanoví-li provozovatel jinak.
 19. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.

Proč se stát členem Klubu iDNES+

 • Získaná íčka můžete měnit za zajímavé dárky
 • Můžete diskutovat a hodnotit příspěvky ostatních
 • Můžete se stát blogerem iDNES.cz. Jak založit blog.
 • Můžete soutěžit o zajímavé ceny
 • Můžete pokládat otázky osobnostem v online rozhovorech
 • Můžete si sestavit svůj vlastní TV program a nechat si e-mailem zasílat upozornění na váš oblíbený pořad
 • Můžete se účastnit aukcí pořádaných iDNES.cz
 • Budeme vás pravidelně informovat o nových dárcích pro členy Klubu iDNES+
 • Budete od nás dostávat měsíční zpravodaj o novinkách na iDNES.cz

Otázky a odpovědi

Pravidla registrace do iDNES+

Poučení o zpracování osobních údajů

Zaslat zapomenuté heslo